KOŁO TERENOWE NR 2 PRZY ZAKŁADZIE KARNYM W NYSIE - ODDZIAŁ W PRUDNIKU - emerytswprudnik.pl.tl
  Ciekawostki z internetu
 


CIEKAWOSTKI 
Z INTERNETU******************************************Porozumienie
pomiędzy Ośrodkiem Wypoczynkowym
ALKA Sun Resort w Ustroniu Morskim
a Zarządem Głównym KZEiR SW.
 
 
Informuję, że w dniu 23.11.2019 r. zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Ośrodkiem Wypoczynkowym ALKA Sun Resort w Ustroniu Morskim a Zarządem Głównym KZEiR SW, upoważniające emerytów i rencistów SW do rabatu w wysokości 15 % przy zakupie pobytu w Ośrodku.
 
Niżej zamieszczam treść porozumienia:

 
 
*****************************************
 


 
Uroczyste pożegnanie


 
Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Nysie ppłk Leszek Srębacz, który 26 lat pełnił służbę w Areszcie Śledczym w Prudniku, a przez ostatnie 3 lata zarządzał tą jednostką, odszedł na emeryturę.


Za dotychczas pełnioną służbę, w obecności kadry prudnickiej jednostki, funkcjonariuszowi podziękowali: Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu płk Leszek Czereba oraz Dyrektor Zakładu Karnego w Nysie płk Mirosław Ligęza. Nie zabrakło słów wzruszenia. Spotkanie stało się także okazją do wręczenia odznak i dekretu na wyższy stopień służbowy. Brązową odznakę "Za zasługi w pracy penitencjarnej" otrzymał mł. chor. Dariusz Kazula. Odznakę "100-lecie polskiego więziennictwa" wręczono mł. chor. Zbigniewowi Gąsiorowi. Na stopień plutonowego Służby Więziennej awansował st. kpr. Grzegorz Fijak.

Zdjęcia: kpt. Artur Pikuła
Tekst: mł. chor. Mateusz Mroczka

 

Źródło:

https://sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-prudniku-uroczyste-pozegnanie
*********************************************

 

 Minister Ziobro likwiduje
Areszt Śledczy w Prudniku!
Będzie filia Zakładu Karnego w Nysie

 
                                         Przez Andrzej Dereń -31 sierpnia 2018
 
 
                   (fot. Andrzej Dereń)

Do kolejnego etapu marginalizacji Prudnika, tym razem rękę przykłada państwo, a dokładniej ministerstwo sprawiedliwości.

24 sierpnia minister Zbigniew Ziobro wydał zarządzenie o likwidacji Aresztu Śledczego w Prudniku i utworzenie w jego miejsce Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Nysie. Wraz z dniem likwidacji aresztu – 30 listopada/1 grudnia mienie jednostki przejdzie na stan nyskiego Zakładu Karnego. Zlikwidowane zostanie Ambulatorium z Izbą Chorych AŚ w Prudniku, a jego mienie ruchome i dokumentację chorych przejmie ambulatorium ZK w Nysie.
Jak informuje rzecznik prasowy dyrektora okręgu Służby Więziennej w Opolu por. Katarzyna Idziorek reorganizacja będzie miała ograniczony charakter: – Nie wpłynie ona na utratę pracy przez funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej. Funkcjonariusze zostaną przeniesieni do pełnienia służby w innych jednostkach penitencjarnych, przy uwzględnieniu ich kwalifikacji zawodowych i po wcześniejszych indywidualnych ustaleniach z każdym z nich. Część kadry pozostanie na miejscu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Oddziału Zewnętrznego (głównie funkcjonariusze z działów: ochrony, penitencjarnego i kwatermistrzowskiego). Pozostali funkcjonariusze będą przeniesieni przede wszystkim do naszej jednostki w Nysie.
O ostatecznych zmianach na stanowiskach służby funkcjonariusze mają być poinformowani podczas spotkania 3 września z udziałem kadry AŚ w Prudniku, dyrektora okręgowego SW w Opolu płk. Leszka Czereby i dyrektora ZK w Nysie płk. Mirosława Ligęzy.
Funkcjonariusze z Prudnika nie chcą komentować sytuacji, ale są zaskoczeni sytuacją i podjętą decyzją, o której nie byli uprzedzeni.
Jeszcze w ubiegłym roku „Rzeczpospolita” informowała o zamiarze likwidacji w latach 2018-2022 – 22 aresztów i 2 oddziałów zamkniętych na terenie kraju. Wśród tych przeznaczonych do likwidacji wymieniano między innymi jednostkę w Kędzierzynie-Koźlu, która faktycznie przeszła reorganizację już wiosną tego roku. Jak podawała „Rzeczpospolita” likwidacji mają ulegać „niewielkie, zaniedbane areszty śledcze, których koszty utrzymania przewyższają użyteczność”.
„Likwidacja aresztów ma przynieść ponad 100 mln zł rocznie oszczędności, które resort chce przeznaczyć na budowę nowych jednostek. W całym kraju ma powstać siedem nowoczesnych miejsc odosobnienia” – pisał w kwietniu ubiegłego roku ogólnopolski dziennik. Autorem planu reorganizacji sieci zakładów karnych i aresztów jest pochodzący z Opola wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki.
Temat potwierdza rzecznik Katarzyna Idziorek: – W skali kraju do końca bieżącego roku zaplanowano przekształcenie lub likwidację ponad 30 małych jednostek penitencjarnych, co pozwoli na racjonalizację wydatków ponoszonych na ich utrzymanie. Na Opolszczyźnie sytuacja ta wcześniej dotyczyła Aresztu Śledczego w Kędzierzynie – Koźlu, obecnie jest to Areszt Śledczy w Prudniku.
Według planów ministerstwa i SW w prudnickim więzieniu nadal będą osadzeni tymczasowo aresztowani oraz skazani recydywiści penitencjarni zakwalifikowani do odbywania kary w zakładzie karnym typu zamkniętego.
– Wprowadzona reorganizacja jednostki nie wpłynie na poziom jej zaludnienia oraz produkcję, która odbywa się w hali, usytuowanej na terenie prudnickiego aresztu – dodaje Idziorek.


KOMENTARZ
 
Utrata niezależności to nic dobrego
Andrzej DEREŃ

Prudnik aż nazbyt dobrze zna przykłady reorganizacji firm i instytucji. Prawie zawsze mówi się, że zmiany, poza wymianą tabliczek na drzwiach, nic nie znaczą i wszystko będzie po staremu. Czasem ma być wręcz jeszcze lepiej, bo oszczędności, lepszy system itd. A potem jest już tylko gorzej i powolne wygaszanie z łaską dalszej pracy w większym mieście. Czasem wystarczy, że na horyzoncie pojawi się widmo kryzysu i już na pierwszym miejscu do likwidacji są filie, placówki zamiejscowe, oddziały zewnętrzne. Nowa władza w Polsce twierdzi, że w odróżnieniu od poprzedników pochyla się nad problemami prowincji, ale jak widać, są to słowa bez pokrycia. Prudnik traci kolejny atrybut średniego miasta. Następni prudniczanie zamiast pracować na miejscu, dostaną propozycje zmiany miejsca pracy na Nysę, czy Opole. W miejsce autonomicznego Aresztu Śledczego w Prudniku z dyrektorem będziemy mieli filię Zakładu Karnego w Nysie z kierownikiem.
Smutne.
 

 
 
********************************************
 

W lutym po raz kolejny obradowała
prudnicka Rada Seniorów.
 

 
W Urzędzie Miejskim jej przedstawiciele rozmawiali na tematy związane z powstającym właśnie Domem Dziennego Pobytu, który ma być oddany do użytku jeszcze w tym roku. Regina Sieradzka przedstawiła też wstępny program II Senioraliów, które odbędą się w Prudniku w drugiej połowie czerwca.
Jak informuje portal gminy, seniorzy omówili wyniki części przeprowadzonych ankiet dotyczących potrzeb osób starszych. Dotychczas przeprowadzono ich już 200, ale aby wyniki były miarodajne potrzeba jeszcze co najmniej sto kolejnych ankiet.
„Zapraszamy wszystkich seniorów z Gminy Prudnik do Ratusza, gdzie podczas dyżurów Rady można wypełnić kwestionariusz i tym samym wspomóc Prudnicką Radę Seniorów w określeniu Państwa opinii na temat potrzeb osób w wieku senioralnym. Ankiety są w pełni anonimowe. Dyżury Prudnickiej Rady Seniorów odbędą się w dniach 23.02 oraz  09.03 i 23.03 w godzinach 10:00-12:00 w Ratuszu Rynek 1 (parter) w Prudniku.” – informuje strona prudnik.pl.
Magistrat przypomina jednocześnie o zaopatrzeniu się w specjalne Pudełka Życia przeznaczone dla seniorów. Akcja polega na umieszczeniu w domowej lodówce specjalnie oklejonego pudełka, w którym znajdują się najpotrzebniejsze informacje, które mogą bardzo usprawnić interwencję medyczną w przypadku, gdy brak jest kontaktu z osobą lub gdy w domu nie ma nikogo, kto mógłby udzielić odpowiedniej informacji. Pudełka dostępne są w Urzędzie Miejskim w Prudniku przy ul. Kościuszki 3 (Biuro Obsługi Interesanta lub pokój nr 114). Informacje można uzyskać pod numerem tel.: 77 40 66 207.
Maciej Dobrzański
 
Źródło:
 
 
Dodano: 02.03.2018 r.

 

*****************************************
 

Przywileje emeryta
 
 

 
Wraz z przejściem w stan spoczynku zawodowego emerytowi przysługuje szereg przywilejów, dzięki którym w portfelu emeryta zostaje więcej pieniędzy. Korzystając z przywileju zawsze trzeba się wylegitymować, dokumentując w ten sposób swoje prawo do ulgi.

 
Ulgi na przejazd pociągami

Emeryci dwa razy w roku mają prawo do przejazdów w drugiej klasie pociągami osobowymi, ekspresowymi i pośpiesznymi z ulgą 37 procent. Emeryci, którzy częściej korzystając z usług kolei, powinni się zaopatrzyć w legitymację seniora. Dokument ten można nabyć na dworcu, za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Legitymację tą można nabyć po ukończeniu 60 roku życia, uprawnia ona do podróżowania z 50-procentową ulgą na przejazdy wszystkimi pociągami krajowymi w klasie 1. i 2., w tym także pociągami InterCity. Legitymacja seniora jest ważna przez rok i kosztuje 75 złotych.

 
Ulgi w komunikacji miejskiej

O prawie emerytów do ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej decyzją władze miejskie poszczególnych miast. Niekiedy nawet seniorzy po ukończeniu określonego wieku podróżują komunikacją miejską za darmo. W pozostałych miastach oscyluje ona w granicach 50 procent.

 
Rabaty na przeloty

Na ok. 20 procent zniżki mogą liczyć pasażerowie linii lotniczych, którzy ukończyli 60 rok życia. Wysokość ulgi dla seniorów może się różnić w poszczególnych liniach lotniczych.

 
Tańsza rozrywka

Emeryci są traktowani preferencyjnie w teatrach i muzeach oraz kinach. W zależności od placówki kulturalnej mogą liczyć oni na ok. 40–50 procent zniżki.
Emeryci w Polsce mogą także liczyć na ulgowe bilety wstępu w większości galerii sztuki oraz w ogrodach botanicznych i zoologicznych. Również skanseny oferują zniżki dla seniorów.

 
Wydarzenia sportowe

Ulgowe bilety przysługują emerytom chcącym uczestniczyć w imprezach sportowych. Na niektóre imprezy masowe seniorzy są wpuszczani za symboliczną opłatą lub nawet za darmo. 
 
Paszport
 
Emeryci oraz ich małżonkowie pozostający na ich wyłącznym utrzymaniu oraz osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych mają prawo do 50-procentowej ulgi w opłacie za wydanie paszportu. Obecnie zapłacą 70 zł. Z kolei osoby, po ukończeniu 70 lat są zwolnione z tych opłat w ogóle.
 
Tańszy wypoczynek

W niektórych pensjonatach seniorzy otrzymują upusty dla wczasowiczów na emeryturze. Na największe upusty emeryci mogą liczyć szczególnie po sezonie urlopowym, kiedy właściciele pensjonatów kuszą seniorów atrakcyjnymi cenami.

 
Ulgi na psa

Lokalne władze decydują o wysokości opłat od posiadania psów. W niektórych miastach seniorzy są zwolnieni z obowiązku odprowadzania opłaty za posiadanie swojego czworonożnego pupila.
Chcąc skorzystać z preferencji przysługujących seniorowi należy posiadać przy sobie dokument potwierdzający to prawo.


 
Żródło:

 

 

Dodano: 11.01.2018 r.
*******************************


O prawach i godności osób starszych
- spotkanie RPO z prudnicką,
głubczycką i głuchołaską radą seniorów
 
Data: 2017-02-21
 
We wtorkowy wieczór w Prudniku na spotkanie z RPO przyszło ponad 50 osób z prudnickiej i głubczyckiej rady seniorów. Obecny był też burmistrz Franciszek Fejdych i wiceburmistrz Stanisław Hawron.
Adam Bodnar opowiadał o działaniach Biura RPO na rzecz seniorów (patrz publikacje przywołane w załączniku do relacji).
- Pracując dla Rzecznika Praw Obywatelskich poznaje się zupełnie inną Polskę: trafiają do nas sprawy osób słabszych, pozbawionych pomocy, które już nie mają się do kogoś zwrócić. Tu uczymy się innego podejścia. Sprawami seniorów zajmujemy się dlatego, że osoby starsze zbyt często traktowane są przedmiotowo. Tymczasem najważniejsze jest dowiedzieć się, czego dana osoba potrzebuje, co chce zrobić, jakiego wyboru dokonać. Dla seniorów respektowanie tego prawa staje się kluczowe – mówiła dyr. Barbara Imiołczyk,  współkierująca komisją ekspertów ds. osób starszych przy Biurze RPO.
 

 


Cały artykuł:

*************************************


MERYTORYCZNE WSPARCIE
DLA SENIORÓW 


 

W ratuszu miejskim rozpoczął działalność punkt konsultacyjno-informacyjny dla osób starszych, mieszkańców gminy Prudnik. Ma on zapewnić seniorom doradztwo i wsparcie w najbardziej istotnych dla nich sprawach.
Działalność punktu konsultacyjno-informacyjnego ma na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osób starszych i udzielenie im wsparcia w sprawach, w których potrzebują pomocy. Ma on również przyczynić się do zwiększenie zasięgu działań skierowanych do osób starszych, oraz wpłynąć na bardziej efektywne pozyskiwanie funduszy na działania skierowane do seniorów.
 
Mieszkańcy gminy Prudnik w wieku emerytalnym mogą liczyć na pomoc w zakresie:
informacji na temat:

- dostępności i możliwości pozyskania sprzętu rehabilitacyjnego,
- świadczeń pielęgnacyjnych,
- procedur uzyskiwania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
- kultury,
- bezpieczeństwa i promocji zdrowia;
- doradztwa w zakresie edukacji ustawicznej w placówkach senioralnych;
- promocji działań na rzecz seniorów na terenie sołectw gminy Prudnik;
- doradztwa dotyczącego spraw mieszkaniowych;
- współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób potrzebujących;
- doradztwa dotyczącego działań integracyjnych i międzypokoleniowych.
 
Osoby starsze uzyskają również informacje, z jakich funduszy można pozyskać środki na przedsięwzięcia senioralne, a także otrzymają pomoc przy wypełnianiu wniosków o środki finansowe na organizację tych przedsięwzięć.
Punkt konsultacyjno-informacyjny mieści się w biurze Stowarzyszenia Przyjaciół LO im. A. Mickiewicza (siedziba UZW „Pokolenia”), w prudnickim ratuszu (ul. Rynek 1, parter). Czynny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 14.00.
Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Gminy Prudnik.
 
 
Dodano: 14.12.2016 r. 

 ******************************************** 

Zmiany na stanowiskach
dyrektorów jednostek okręgu opolskiego
 
 

            Z dniem 1 marca br. Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński powołał na stanowisko Dyrektora Aresztu Śledczego w Prudniku - mjr. Leszka Srębacza oraz na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Kluczborku - mjr. Grzegorza Zakowicza.
Podczas uroczystych odpraw Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu ppłk Leszek Czereba w obecności funkcjonariuszy i pracowników obu jednostek wręczył akty powołania nowym dyrektorom.

          Mjr Leszek Srębacz dotychczas wykonywał obowiązki jako główny księgowy prudnickiej jednostki, w której w 1993 r.  rozpoczynał służbę od stanowiska młodszego inspektora w dziale kwatermistrzowskim. Następnie w toku służby zajmował kolejno stanowiska od młodszego inspektora do głównego księgowego w dziale finansowym, a od 2009 r. podczas nieobecności dyrektora jednostki pełnił jego zastępstwo. Mjr Leszek Srębacz posiada wykształcenie wyższe, w 2004 r. ukończył studia podyplomowe na Politechnice Opolskiej w zakresie rachunkowości i finansów, natomiast w 2014 r. skończył studia podyplomowe z kryminologii i zarządzania instytucją penitencjarną na Uniwersytecie Warszawskim. Podczas uroczystej odprawy Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu ppłk Leszek Czereba, który do 16 lutego br. kierował prudnickim aresztem śledczym, podziękował mjr. Leszkowi Srębaczowi za wspólne lata pracy, jednocześnie życząc powodzenia powodzenia oraz wytrwałości w dalszej służbie.


 
Tekst: por. Katarzyna Idziorek
Zdjęcia: st. chor. Maciej Godlewski,
 
Cały artykuł na stronie:

*****************************************

 

 

         Uroczysta odprawa
w Okręgowym Inspektoracie
Służby Więziennej
w Opolu
 

       17 lutego 2016 roku odbyła się uroczysta odprawa służbowa z udziałem kierownictwa jednostek penitencjarnych okręgu opolskiego oraz funkcjonariuszy i pracowników cywilnych okręgowego inspektoratu.
            Podczas uroczystości ppłk Leszek Czereba, dotychczasowy Dyrektor Aresztu Śledczego w Prudniku, otrzymał z rąk Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Kitlińskiego, akt powołania na stanowisko Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu. Ppłk Leszek Czereba zastąpił na stanowisku dyrektora płk Lidię Olejnik, która pełniła tę funkcję od 16 stycznia 2012 r.
       Ppłk Leszek Czereba rozpoczynał służbę w Areszcie Śledczym w Prudniku w 1990 r. od pracy strażnika w dziale ochrony. W toku służby pełnił również obowiązki w działach: finansowym, kwatermistrzowskim oraz ewidencji, którego kierownikiem został w 2005 roku. Następnie w roku 2009 otrzymał awans na specjalistę Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu. 20 lutego 2013 roku został powołany na stanowisko Dyrektora Aresztu Śledczego w Prudniku, w którym pełnił służbę do 16 lutego 2016 roku. Ppłk Leszek Czereba w 2000 roku skończył studia w zakresie pedagogiki pracy na Uniwersytecie Opolskim, następnie w 2003 roku ukończył podyplomowo pedagogikę prawa, readaptacji, mediacji i negocjacji na Uniwersytecie Opolskim. W 2009 roku ukończył studia podyplomowe z zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem człowieka w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu.
        W trakcie uroczystości Dyrektor Generalny Służby Więziennej podziękował płk Lidii Olejnik za dotychczasowe działania i pracę na rzecz Służby Więziennej. Odczytane zostały listy z podziękowaniami od Biura Rady Europy w Warszawie, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Centrum Praw Kobiet za wieloletnie działania na rzecz więziennictwa i ochrony praw człowieka.
      Dyrektor Generalny Służby Więziennej wręczając ppłk Leszkowi Czerebie akt powołania na stanowisko Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu, życzył pomyślności i wytrwałości w służbie.
          W uroczystej odprawie uczestniczyła również Przewodnicząca Zarządu Okręgowego NSZZFiPW w Opolu Danuta Malkusz.
 
Zespół Prasowy
Centralny Zarząd Służby Więziennej
 
Publikacja ze strony: 


****************************************

 Ważna informacja
ze strony:

https://www.kzeirsw.pl/main.php?func=topic&topic_id=10

 

Z dniem 01.01.2014r. funkcjonariusze-emeryci SW uprawnieni są do wykonywania zawodu pracownika ochrony osób i mienia bez konieczności zdawania egzaminu zgodnie z art. 9 Ustawy z dnia 13.06.2013 o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (DZ.U. z 23.07.2013r. poz. 829) i wprowadzonych zmian w art.26 ust.7 pkt 3 i 4, ustawy z dnia 22.08.1997 r o ochronie osób i mienia, które umożliwiają byłym funkcjonariuszom SW uzyskanie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony osób i mienia bez konieczności zdawania egzaminu.

Pismo Podsekretarza Stanu Ministerstwa Sprawiedliwości znajduje się w zakładce "ważne dla nas"

inf.Biuro ZG


***************************************


 

 
Wyróżnienia dla okręgu opolskiego.


W dniach 14 - 18 września 2015 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej, na którym omawiano istotne dla pracy Związku sprawy. Jednym z punktów obrad była prezentacja Kół Terenowych, oraz wręczenie odznaczeń i wyróżnień. 

Z naszego okręgu zostali wyróżnieni odznaką "Zasłużony dla Związku":  

Dyrektor Okręgowy SW pani płk Lidia Olejnik  oraz Dyrektor AŚ Opole ppłk Roman Proch. 
 

  Informacja ze strony: 

  https://emerytswnysa.pl.tl/Aktualno%26%23347%3B--k1-newsy-k2-.htmci

****************************************************  

Informacja ze strony:  

    https://www.absolwencicossw.cba.pl/

 

Na stronie www.absolwencicossw.cba.pl umieszczono
relacje oraz fotoreportaż  z  tegorocznego
IV Zjazdu Absolwentów i Kadry Wykładowców COSSW w Kaliszu, 
który odbył się w dniach 10 - 12.06.2014 r. 
w Ośrodku Wypoczynkowym "Chrobry" w Pokrzywnej.
Dodano: 18.08.2014 r.  

******************************8*****************
Pismo Dyrektora Generalnego SW :  

https://www.nszzfipw.org.pl/pismo-dyrektora-generalnego-sw.html

polecam Państwu zapoznać się z pismem
Dyrektora Generalnego Służby Więziennej do Komendanta 
Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji 
w sprawie udzielenia informacji odnośnie  dokumentów uzyskiwanych 
przez funkcjonariuszy Służby Więziennej w postępowaniu o wpis 
na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.**************************************** 

ZNIŻKA DLA EMERYTA SW
W OŚRODKACH MON .Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Włodarski 
podpisał porozumienie z Kwatermistrzem Wojska Polskiego,
dotyczące możliwości korzystania przez naszych emerytów
z wczasów w ośrodkach wojskowych w takiej samej cenie, 
jaka jest podana w ofercie

"MON - DLA EMERYTÓW WOJSKOWYCH". 

Szczegóły:  www.rewita.pl.*******************************************

 


 
 

 
 

Zniżka dla członków Związku
w Ośrodku ”ZIMOWIT” w Wiśle.

W dniu 18 lutego br. w Katowicach podpisano Porozumienie pomiędzy
Zarządem Okręgowym NSZZFiPW a Zarządem Głównym KZEiR SW.
Strony ustaliły, że członkowie naszego Związku oraz ich rodziny 
uprawnione do korzystania z funduszu socjalnego emerytów i rencistów SW

(Rozporządzenie MS z 31.08.2006 z późn. zmianami z 19.05.2008r.) 
będą mogły korzystać z 7% rabatu od obowiązującej stawki w danym czasie.
Warunkiem skorzystania z rabatu, oprócz innych dokumentów, 
jest ważna legitymacja członkowska Koła Terenowego KZEiR SW.


 

Źródło:    

https://kzeirsw.pl/main.php?func=print_story&sid=337
Dodaj komentarz do tej strony:
Twoje imię:
Twoja wiadomość:

 
  Naszą stronę internetową przeglądał : 81970 odwiedzający  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=