Koło Terenowe Krajowego Związku Emerytów i Rencistów SW przy AŚ w Prudniku - emerytswprudnik.pl.tl
  Nasze spotkania - 2017 rok
 
Ognisko integracyjne
15.07.2017 r.
 

 
    W dniu 15.07.2017 roku grono naszych emerytów wraz z osobami towarzyszącymi spotkało się na wspólnym ognisku integracyjnym u podnóża Koziej Góry. Inicjatorami spotkania byli nasi przyjaciele z Organizacji Terenowej NSZZFiPW przy Areszcie Śledczym w Prudniku.Przy pieczonej kiełbasce, która jak zwykle w doborowym towarzystwie smakuje przepysznie, mile spędziliśmy czas w plenerze.
Dzieci oraz dorośli bawili się wyśmienicie a znakomita atmosfera ogniska przyczyniła się do poznania naszych rodzin.
Wielkie słowa podziękowania dla kol. Tomka Lisa oraz jego kolegów za poświęcony czas dla zorganizowania tak udanej imprezy.Należy zaznaczyć, że teren Koziej Góry poddawany jest w tym roku rewitalizacji, która ma za zadanie uatrakcyjnić to miejsce pod względem wypoczynkowym dla mieszkańców Prudnika oraz odwiedzających nas  turystów. Ogromnie jesteśmy ciekawi jak to miejsce będzie wyglądać po zakończeniu wszystkich prac.
Na pewno jeszcze tu wrócimy.
 


Zapraszam do ” Galerii zdjęć”’ gdzie zamieszczono kilka fotek.

Podziękowania dla kol. Mariusza Sikory za udostępnienie zdjęć.******************************************
 
WSPÓLNE ZEBRANIE
z OT NSZZFiPW 
przy AŚ w Prudniku.
07.04.2017 r.
 
      W dniu 07.04.2017 r. roku wraz z sekretarzem naszego Koła kol. Wiesławem Brzuszek miałem przyjemność uczestniczyć  w zebraniu Zarządu Organizacji Terenowej NSZZF i PW przy Areszcie Śledczym w Prudniku.
   Celem zebrania było omówienie działalności, zasad wzajemnej  współpracy oraz przedstawienie propozycji organizacji wspólnych imprez i spotkań w roku 2017.
Ustalono m.in. organizację:
- w miesiącu maju - rajd pieszy na Biskupią Kopę,
- w miesiącu czerwcu - rodzinne ognisko integracyjne w szkółce leśnej w Pokrzywnej,
- w miesiącu wrześniu - jednodniowa wycieczka do republiki Czech i zwiedzanie ciekawych miejsc u naszych południowych sąsiadów,
- w miesiącu listopadzie - zabawa andrzejkowa.
 
Szczegółowy program imprez ukaże się  w terminie późniejszym 
na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy wszystkich emerytów i rencistów do aktywnego uczestnictwa. 
 
Przewodniczący KT KZEiR SW
przy AŚ w Prudniku 
Zbigniew Bolibrzuch
 

 ******************************


 
 
ZEBRANIE OGÓLNE
 
CZŁONKÓW KT KZEiR SW
PRZY AŚ W PRUDNIKU 
06.03.2017 ROK
 
W dniu 06.03.2017 roku Zarząd Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów SW przy Areszcie Śledczym w Prudniku zaprosił  wszystkich emerytów i rencistów Służby Więziennej pełniących w przeszłości służbę w Areszcie Śledczym w Prudniku na otwarte  zebranie  ogólne członków Koła Terenowego KZEiR SW przy AŚ w Prudniku. Gościem honorowym naszego spotkania był przedstawiciel Zarządu Głównego  KZEiR SW  kol. Witold Gonerski.Tym razem spotkaliśmy się przy kawie i herbatce w sali odpraw budynku administracji Aresztu Śledczego w Prudniku.Na zebraniu przedstawiono  sprawozdanie z działalności Koła Terenowego KZEiR przy AŚ w Prudniku za 2016 rok, omówiono sprawozdanie finansowe z wydatków, oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej  za 2016 rok. Kol. Stanisław Isalski - przedstawiciel naszego Koła w Prudnickiej Radzie Seniorów,  omówił swoją działalność za ubiegły rok.Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte jednomyślnie a Zarządowi udzielono absolutorium. 
Następnie  omówiono  sprawy organizacyjne.
 

 
Ustalono  plan działalności naszego Koła na 2017 rok i jako priorytetowe zadanie przyjęto organizację wyjazdu na 12-cio dniowy, rekreacyjny pobyt naszych emerytów do miejscowości Darłówek woj. zachodniopomorskie w dniach 13.09-25.09.2017 r. Postulowano również, aby zorganizować wspólnie z OT NSZZF i PW prz AŚ w Prudniku m.in.  kilka jednodniowych wyjazdów krajoznawczych oraz zorganizować zabawę andrzejkową w m-cu listopadzie.
 


W dalszej części naszego spotkania kol. Witold Gonerki - przedstawiciel Zarządu Głównego KZEiR SW, wręczył wyróżniającym się w działalności i zasłużonym członkom naszego Koła odznaki „Zasłużony Dla Związku” . Brązowe odznaki otrzymali koledzy; Andrzej Bieniek, Jan Froś i Wiesław Brzuszek. Natomiast srebrną odznakę otrzymał kol. Jerzy Bara. Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy, aby „nie obniżali swych lotów”.
 
Zapraszam do naszej „Galerii”,  gdzie zamieszczono kilka fotografii z tego spotkania.
 
Niżej przedstawiam zainteresowanym  sprawozdanie z działalności Koła Terenowego KZEiR SW  przy AŚ w Prudniku za 2016 rok:
  
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
Koła Terenowego  Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej
 przy Areszcie Śledczym w Prudniku
 za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
 
Koło Emerytów i Rencistów przy Areszcie Śledczym w Prudniku założone zostało w 1995 roku a w struktury Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej  weszło w 1998 roku.
Liczba osób uprawnionych do świadczeń socjalnych w/g stanu na 01.01.2016 roku wynosiła 84 osób w tym:
25 pobierających renty po zmarłych funkcjonariuszach,
-    3 osoby pobierające renty inwalidzkie,
56 emerytów.
W roku 2016 w poczet naszych członków przyjęliśmy 1 członka i na dzień 31.12.2016 roku nasze Koło liczy 41 członków, co stanowi 69 % wszystkich emerytów i rencistów. Do dnia dzisiejszego 5 osób nie opłaciło wymaganych składek członkowskich  tj.;
- 1 osoba za lata 2014, 2015 i 2016,  
- 1 osoba za lata 2015 i 2016,
               - 3 osoba za rok 2016.                       
W najbliższym czasie Zarząd Koła podejmie uchwałę zgodnie z Art. 11 pkt 4 Statutu Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej o „skreśleniu członka z powodu niepłacenia składek przez okres jednego roku”.
 
W skład Zarządu KT KZEiR SW przy AŚ w Prudniku wchodzą od 12.03.2016 r.:
 
przewodniczący            - kol. Zbigniew Bolibrzuch
w-ce przewodniczący   - kol. Barbara Lechmańska
sekretarz                       - kol. Wiesław Brzuszek
skarbnik                        - kol. Jan Froś
członek Zarządu            - kol. Janina Mika
członek Zarządu            - kol. Jarosław Grin
 
Komisję Rewizyjną tworzą:
 
przewodniczący             - kol. Edward Galewski
członek komisji              - kol. Kazimierz Brzeźnicki
członek komisji              - kol. Henryk Rewucki
 
              W 2016 roku Zarząd KT KZEiR SW przy AŚ w Prudniku zorganizował:
 
1. W  dniu 12.02.2016 r. z okazji rocznicy powołania Służby Więziennej na zaproszenie Dyrektora Aresztu Śledczego w Prudniku ppłk Leszka Czereby mieliśmy przyjemność uczestniczyć w uroczystej kolacji, która miała miejsce w Restauracji „Parkowa” w Prudniku.
Spotkanie było kolejną okazją do zapoznania się młodszej kadry czynnych funkcjonariuszy z naszymi weteranami oraz jak zwykle w tego typu spotkaniach do wspomnień .
 
2. W dniu 12.03.2016 roku zaprosiliśmy  emerytów i rencistów na uroczysty obiad do restauracji „Parkowa”. Spotkanie było połączone z otwartym zebraniem  ogólnym  członków Koła Terenowego KZEiR SW przy AŚ w Prudniku oraz wyborami nowego Zarządu na lata 2016 - 2020.                          
Gośćmi honorowymi naszej uroczystości byli; Dyrektor Aresztu Śledczego w Prudniku mjr. Leszek Srębacz oraz przedstawiciel Zarządu Głównego  KZEiR SW  kol. Witold Gonerski.
Na zebraniu przedstawiono  sprawozdanie z działalności Koła  za 2015 rok, omówiono sprawozdanie finansowe z wydatków , oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej  za 2015 rok. Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte poprzez aklamację a ustępującemu Zarządowi udzielono absolutorium.
Następnie przystąpiono do wyborów nowego Zarządu. Przewodniczącym Zarządu został wybrany jednogłośnie dotychczasowy przewodniczący kol. Zbigniew Bolibrzuch .
Wybrano także pozostały skład Zarządu:
- Zastępca przewodniczącego :  kol. Barbara Lechmańska,
- skarbnik :  kol. Jan Froś,
- sekretarz Zarządu :  kol. Wiesław Brzuszek,
- członek Zarządu :  kol. Janina Mika.
- członek Zarządu : kol. Jarosław Grin.
 
W kolejnej części zebrania przyjęto plan działalności naszego Koła na 2016 rok. Dużą i niezmiernie miłą niespodzianką było wręczenie przez kol. Witolda Gonerskiego  /przedstawiciela Zarządu Głównego KZEiR SW/, Dyrektorowi Aresztu Śledczego w Prudniku mjr. Leszkowi Srębacz pamiątkowego medalu Zarządu. Medal otrzymał również wieloletni działacz i przewodniczący naszego Koła kol. Jerzy Bara. Uchwałą Zarządu Głównego z dn. 12.11.2015 r. za szczególne zasługi  w działalności, kol. Zbigniew Bolibrzuch otrzymał brązową odznakę „Zasłużony dla Związku”. 
  
3. W dniu 16.04.2016 r. grono naszych emerytów spotkało się na wiosennym ognisku z czynnymi funkcjonariuszami . Organizatorami biesiady na polanie Kucharskiego, byli koledzy z Organizacji Terenowej NSZZFiPW  przy AŚ w Prudniku. Jak zwykle nasi młodsi koledzy spisali się na medal udowadniając, że za niewielkie pieniądze można zorganizować wspaniałą imprezę, na której bawiliśmy się do późnych godzin wieczornych. Ważną rzeczą jest też  fakt, że nie mamy zbyt wiele okazji aby nasze rodziny wzajemnie poznały się bliżej i poplotkowały o wspólnych problemach i radościach. Takie spotkania to doskonały pretekst do integracji środowiska i pokoleń.
 
4. 18.06.2016 roku był dniem świętowania rocznicy 25 lecia życia kapłańskiego naszego kapelana o. Cyryla Krzysztofa Syndonin.
O. Cyryl, aby uczcić swój jubileusz, postanowił zaprosić wszystkich funkcjonariuszy oraz emerytów i rencistów  z którymi współpracuje i z którymi zaczynał swoją posługę kapelana,  na Mszę świętą  dziękczynną. Poświęcił ją w intencji funkcjonariuszy, pracowników cywilnych, emerytów  i rencistów Służby Więziennej oraz ich rodzin. Po mszy zaprosił nas do ogrodu na mały poczęstunek. Z ramienia funkcjonariuszy i pracowników cywilnych życzenia wraz z prezentem złożył jubilatowi Dyrektor AŚ w Prudniku mjr. Leszek Srębacz .  W imieniu emerytów i rencistów życzenia złożyli; przewodniczący Koła kol. Zbigniew Bolibrzuch oraz sekretarz kol. Wiesław Brzuszek. Wręczyli również o. Cyrylowi pamiątkowy medal naszego Związku wraz z dedykacją a skarbnik Koła kol. Jan Froś przekazał skromny prezent od naszych członków.
 
5. W dniu 23.07.2016 roku wraz z naszymi przyjaciółmi z Organizacji Terenowej NSZZFiPW przy AŚ w Prudniku oraz czynnymi funkcjonariuszami zorganizowaliśmy sobotni wypad do Republiki Czech, gdzie odwiedziliśmy Ołomuniec, którego historia sięga niemal tysiąca lat wstecz. Zwiedziliśmy wiele zabytków tego urokliwego miasta, często określanego „małą Pragą”.
Kolejnym etapem naszej wycieczki był pamiętający czasy krzyżackie zamekBouzov, oraz korzystając z okazji że u podnóża zamku  odbywał się zlot zabytkowych samochodów mogliśmy podziwiać ciekawe zabytki czeskiej i światowej motoryzacji.
Czechy to oczywiście kraina piwa. Powstaje coraz więcej rodzinnych mini browarów zgodnie z tradycją, w której każda wieś i miasteczko miała swojego browarnika warzącego piwo na potrzeby lokalnej społeczności. Dla ochłody i niewątpliwie z ciekawości postanowiliśmy zahaczyć o jeden z nich. Mini browar Kolštejn znajduje się w centrum miejscowości Branná. Właściciele piwowarzy z chęcią oprowadzali nas po swoim przybytku i opowiadali o całym procesie warzenia piwa.
 
6. W dniach 12 - 25.09.2016 roku z grupą 41 osób, członków i sympatyków naszego Koła wypoczywaliśmy w Łebie. Jest to jedna z najpopularniejszych miejscowości wypoczynkowych na polskim wybrzeżu.
W trakcie pobytu przygotowaliśmy dla naszych uczestników kilka dodatkowych atrakcji:
- W dniu 15.09.2016 r. zorganizowaliśmy rejs widokowy po morzu, stylizowanym stateczkiem „Gryf”.
- W dniu 16.09.2016 roku udaliśmy się z  wycieczką do Słowińskiego Parku Narodowego, aby podziwiać tamtejszą przyrodę oraz największą jego atrakcję - Wydmy Ruchome. Naszym środkiem transportu była wycieczkowa „ciuchcia drogowa” a następnie z przystani  w Rąbce popłynęliśmy rejsowym stateczkiem  wycieczkowym po jeziorze Łebsko. W drodze powrotnej odwiedziliśmy tajny niemiecki poligon z 1940 roku na którym testowano rakiety i przeprowadzano próby różnego rodzaju bomb.
- Część naszej grupy wzięła udział w imprezie plenerowej „Zakończenie Lata we wsi Kluki” a kto miał ochotę mógł zwiedzić latarnię morską Stilo.
- 18 oraz 23.09.2016 roku zorganizowaliśmy wieczorki taneczne na których śpiewano i tańczono do późnych godzin nocnych.
- W dniu 21.09.2016 r. nasi gospodarze, czyli Ośrodek Wypoczynkowy „Diuna” zaprosił nas na smaczną ucztę przy ognisku.
Z naszego grona wyłoniła się również grupa Nordic Walking czyli  „szalejące panie z kijkami”, które niemal codziennie przemierzały plaże, narzucając sobie ostre tempo marszu. Brały też czynny udział w codziennych porannych zaprawach przy skocznych rytmach salsy.
Należy podkreślić fakt, że pogoda we wrześniu była wspaniała i zachęcała do plażowania, kąpieli morskiej i długich spacerów brzegiem morza.
 
            7. W dniu 07.10.2016 r. roku na zaproszenie Organizacji Terenowej NSZZFiPW przy Areszcie Śledczym w Prudniku miałem przyjemność uczestniczyć w kolejnym zebraniu Zarządu tej organizacji.
Celem zebrania było omówienie działalności, zasad wzajemnej  współpracy oraz przedstawienie propozycji  organizacji wspólnej zabawy andrzejkowej. Doprecyzowano szczegóły finansowania tej imprezy, menu, zasady odpłatności oraz ustalono termin spotkania.
 
         8. W dniu 18.11.2016 r. Zarząd Organizacji Terenowy NSZZFiPW  przy Areszcie Śledczym w Prudniku wraz  z naszym Kołem zorganizował  dla funkcjonariuszy i emerytów naszej jednostki „Zabawę Andrzejkową” w sali Wiejskiego Domu Kultury w Skrzypcu. Było to już nasze trzeciedoroczne spotkanie przy muzyce i tańcu w tym miejscu. Na sali balowej gościliśmy ok. 80 osób a zabawa była przednia.
 
         9. W dniu 08.12.2016 roku przedstawiciel naszego Koła kol. Wiesław Brzuszek wziął udział w konferencji dla seniorów „NIE – Bezpieczna jesień życia”. Organizatorami konferencji była Komenda Powiatowa Policji w Prudniku oraz Starostwo Powiatowe w Prudniku.
               
        10. W roku 2016  kilka przedsięwzięć udało się nam zorganizować, niestety ze względu na małą frekwencję i brak zainteresowania, zmuszeni byliśmy odwołać planowany na styczeń, karnawałowy wyjazd autokarowy na „Baseny Termalne” do Velkich Losin w Republice Czech oraz we wrześniu, ognisko integracyjne na polanie obok schroniska „Pod Kopą Biskupią”.
 
          11. Nadal prowadzimy stronę internetową www.emerytswprudnik.pl.tl , której celem jest informowanie Państwa o bieżących pracach Zarządu, planowanych spotkaniach, imprezach rekreacyjnych oraz ciekawostkach dotyczących środowiska emerytów. Wg stanu na 31.12.2016 r. odwiedziliście ją Państwo 21 000 razy a w samym tylko 2016 r. 7 100 razy, co świadczy o jej popularności. Nadal odnotowujemy stały, coroczny wzrost liczby odwiedzin.
           12. W roku 2016 roku przeprowadziliśmy 11 otwartych zebrań Zarządu Koła,  które odbywały się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 10.00. Dzięki uprzejmości Dyrektora Aresztu Śledczego w Prudniku, comiesięczne zebranie naszego Koła odbywają się w wygospodarowanym na ten cel sali, które mieści się w budynku administracji przy ul. Sądowej 2.
 
Na zakończenie chciałbym podziękować Dyrektorowi Aresztu Śledczego w Prudniku mjr. Leszkowi Serębacz za naszą stałą współpracę. Słowa uznania kieruję dla całego Zarządu Organizacji Terenowej NSZZF i PW przy Areszcie Śledczym w Prudniku oraz funkcjonariuszom działów finansowego oraz kwatermistrzowskiego za ciągłe utrzymywanie bliskiego kontaktu ze środowiskiem emerytów naszej jednostki i udzielaną nam pomoc i wsparcie. Dziękuję także wszystkim członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej za naszą ubiegłoroczną współpracę.
 
 
 
 
Opracował:
 Przewodniczący Koła Terenowego
KZEiR SW przy AŚ w Prudniku
Zbigniew Bolibrzuch
 
 
 

Dodaj komentarz do tej strony:
Twoje imię:
Twoja wiadomość:

 
  Naszą stronę internetową przeglądał : 28453 odwiedzający  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=