Koło Terenowe Krajowego Związku Emerytów i Rencistów SW przy AŚ w Prudniku - emerytswprudnik.pl.tl
  Ciekawostki z internetu
 O prawach i godności osób starszych
- spotkanie RPO z prudnicką,
głubczycką i głuchołaską radą seniorów
 
Data: 2017-02-21
 
We wtorkowy wieczór w Prudniku na spotkanie z RPO przyszło ponad 50 osób z prudnickiej i głubczyckiej rady seniorów. Obecny był też burmistrz Franciszek Fejdych i wiceburmistrz Stanisław Hawron.
Adam Bodnar opowiadał o działaniach Biura RPO na rzecz seniorów (patrz publikacje przywołane w załączniku do relacji).
- Pracując dla Rzecznika Praw Obywatelskich poznaje się zupełnie inną Polskę: trafiają do nas sprawy osób słabszych, pozbawionych pomocy, które już nie mają się do kogoś zwrócić. Tu uczymy się innego podejścia. Sprawami seniorów zajmujemy się dlatego, że osoby starsze zbyt często traktowane są przedmiotowo. Tymczasem najważniejsze jest dowiedzieć się, czego dana osoba potrzebuje, co chce zrobić, jakiego wyboru dokonać. Dla seniorów respektowanie tego prawa staje się kluczowe – mówiła dyr. Barbara Imiołczyk,  współkierująca komisją ekspertów ds. osób starszych przy Biurze RPO.
 

 


Cały artykuł:

*************************************


MERYTORYCZNE WSPARCIE
DLA SENIORÓW 


 

W ratuszu miejskim rozpoczął działalność punkt konsultacyjno-informacyjny dla osób starszych, mieszkańców gminy Prudnik. Ma on zapewnić seniorom doradztwo i wsparcie w najbardziej istotnych dla nich sprawach.
Działalność punktu konsultacyjno-informacyjnego ma na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osób starszych i udzielenie im wsparcia w sprawach, w których potrzebują pomocy. Ma on również przyczynić się do zwiększenie zasięgu działań skierowanych do osób starszych, oraz wpłynąć na bardziej efektywne pozyskiwanie funduszy na działania skierowane do seniorów.
 
Mieszkańcy gminy Prudnik w wieku emerytalnym mogą liczyć na pomoc w zakresie:
informacji na temat:

- dostępności i możliwości pozyskania sprzętu rehabilitacyjnego,
- świadczeń pielęgnacyjnych,
- procedur uzyskiwania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
- kultury,
- bezpieczeństwa i promocji zdrowia;
- doradztwa w zakresie edukacji ustawicznej w placówkach senioralnych;
- promocji działań na rzecz seniorów na terenie sołectw gminy Prudnik;
- doradztwa dotyczącego spraw mieszkaniowych;
- współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób potrzebujących;
- doradztwa dotyczącego działań integracyjnych i międzypokoleniowych.
 
Osoby starsze uzyskają również informacje, z jakich funduszy można pozyskać środki na przedsięwzięcia senioralne, a także otrzymają pomoc przy wypełnianiu wniosków o środki finansowe na organizację tych przedsięwzięć.
Punkt konsultacyjno-informacyjny mieści się w biurze Stowarzyszenia Przyjaciół LO im. A. Mickiewicza (siedziba UZW „Pokolenia”), w prudnickim ratuszu (ul. Rynek 1, parter). Czynny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 14.00.
Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Gminy Prudnik.
 
 
Dodano: 14.12.2016 r. 

 ******************************************** 

Zmiany na stanowiskach
dyrektorów jednostek okręgu opolskiego
 
 

            Z dniem 1 marca br. Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński powołał na stanowisko Dyrektora Aresztu Śledczego w Prudniku - mjr. Leszka Srębacza oraz na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Kluczborku - mjr. Grzegorza Zakowicza.
Podczas uroczystych odpraw Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu ppłk Leszek Czereba w obecności funkcjonariuszy i pracowników obu jednostek wręczył akty powołania nowym dyrektorom.

          Mjr Leszek Srębacz dotychczas wykonywał obowiązki jako główny księgowy prudnickiej jednostki, w której w 1993 r.  rozpoczynał służbę od stanowiska młodszego inspektora w dziale kwatermistrzowskim. Następnie w toku służby zajmował kolejno stanowiska od młodszego inspektora do głównego księgowego w dziale finansowym, a od 2009 r. podczas nieobecności dyrektora jednostki pełnił jego zastępstwo. Mjr Leszek Srębacz posiada wykształcenie wyższe, w 2004 r. ukończył studia podyplomowe na Politechnice Opolskiej w zakresie rachunkowości i finansów, natomiast w 2014 r. skończył studia podyplomowe z kryminologii i zarządzania instytucją penitencjarną na Uniwersytecie Warszawskim. Podczas uroczystej odprawy Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu ppłk Leszek Czereba, który do 16 lutego br. kierował prudnickim aresztem śledczym, podziękował mjr. Leszkowi Srębaczowi za wspólne lata pracy, jednocześnie życząc powodzenia powodzenia oraz wytrwałości w dalszej służbie.


 
Tekst: por. Katarzyna Idziorek
Zdjęcia: st. chor. Maciej Godlewski,
 
Cały artykuł na stronie:

*****************************************

 

         Uroczysta odprawa
w Okręgowym Inspektoracie
Służby Więziennej
w Opolu
 

       17 lutego 2016 roku odbyła się uroczysta odprawa służbowa z udziałem kierownictwa jednostek penitencjarnych okręgu opolskiego oraz funkcjonariuszy i pracowników cywilnych okręgowego inspektoratu.
            Podczas uroczystości ppłk Leszek Czereba, dotychczasowy Dyrektor Aresztu Śledczego w Prudniku, otrzymał z rąk Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Kitlińskiego, akt powołania na stanowisko Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu. Ppłk Leszek Czereba zastąpił na stanowisku dyrektora płk Lidię Olejnik, która pełniła tę funkcję od 16 stycznia 2012 r.
       Ppłk Leszek Czereba rozpoczynał służbę w Areszcie Śledczym w Prudniku w 1990 r. od pracy strażnika w dziale ochrony. W toku służby pełnił również obowiązki w działach: finansowym, kwatermistrzowskim oraz ewidencji, którego kierownikiem został w 2005 roku. Następnie w roku 2009 otrzymał awans na specjalistę Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu. 20 lutego 2013 roku został powołany na stanowisko Dyrektora Aresztu Śledczego w Prudniku, w którym pełnił służbę do 16 lutego 2016 roku. Ppłk Leszek Czereba w 2000 roku skończył studia w zakresie pedagogiki pracy na Uniwersytecie Opolskim, następnie w 2003 roku ukończył podyplomowo pedagogikę prawa, readaptacji, mediacji i negocjacji na Uniwersytecie Opolskim. W 2009 roku ukończył studia podyplomowe z zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem człowieka w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu.
        W trakcie uroczystości Dyrektor Generalny Służby Więziennej podziękował płk Lidii Olejnik za dotychczasowe działania i pracę na rzecz Służby Więziennej. Odczytane zostały listy z podziękowaniami od Biura Rady Europy w Warszawie, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Centrum Praw Kobiet za wieloletnie działania na rzecz więziennictwa i ochrony praw człowieka.
      Dyrektor Generalny Służby Więziennej wręczając ppłk Leszkowi Czerebie akt powołania na stanowisko Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu, życzył pomyślności i wytrwałości w służbie.
          W uroczystej odprawie uczestniczyła również Przewodnicząca Zarządu Okręgowego NSZZFiPW w Opolu Danuta Malkusz.
 
Zespół Prasowy
Centralny Zarząd Służby Więziennej
 
Publikacja ze strony: 


****************************************

 Ważna informacja
ze strony:

http://www.kzeirsw.pl/main.php?func=topic&topic_id=10

 

Z dniem 01.01.2014r. funkcjonariusze-emeryci SW uprawnieni są do wykonywania zawodu pracownika ochrony osób i mienia bez konieczności zdawania egzaminu zgodnie z art. 9 Ustawy z dnia 13.06.2013 o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (DZ.U. z 23.07.2013r. poz. 829) i wprowadzonych zmian w art.26 ust.7 pkt 3 i 4, ustawy z dnia 22.08.1997 r o ochronie osób i mienia, które umożliwiają byłym funkcjonariuszom SW uzyskanie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony osób i mienia bez konieczności zdawania egzaminu.

Pismo Podsekretarza Stanu Ministerstwa Sprawiedliwości znajduje się w zakładce "ważne dla nas"

inf.Biuro ZG


***************************************


 

 

Wyróżnienia dla okręgu opolskiego.


W dniach 14 - 18 września 2015 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej, na którym omawiano istotne dla pracy Związku sprawy. Jednym z punktów obrad była prezentacja Kół Terenowych, oraz wręczenie odznaczeń i wyróżnień. 

Z naszego okręgu zostali wyróżnieni odznaką
"Zasłużony dla Związku":  
Dyrektor Okręgowy SW pani płk Lidia Olejnik  
oraz Dyrektor AŚ Opole ppłk Roman Proch.  

  Informacja ze strony: 

  http://emerytswnysa.pl.tl/Aktualno%26%23347%3Bci--k1-newsy-k2-.htm

****************************************************  

Informacja ze strony:  

    http://www.absolwencicossw.cba.pl/

 

Na stronie www.absolwencicossw.cba.pl umieszczono
relacje oraz fotoreportaż  z  tegorocznego
IV Zjazdu Absolwentów i Kadry Wykładowców COSSW w Kaliszu, 
który odbył się w dniach 10 - 12.06.2014 r. 
w Ośrodku Wypoczynkowym "Chrobry" w Pokrzywnej.
Dodano: 18.08.2014 r.  

******************************8*****************
Pismo Dyrektora Generalnego SW :  

http://www.nszzfipw.org.pl/pismo-dyrektora-generalnego-sw.html

polecam Państwu zapoznać się z pismem
Dyrektora Generalnego Służby Więziennej do Komendanta 
Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji 
w sprawie udzielenia informacji odnośnie  dokumentów uzyskiwanych 
przez funkcjonariuszy Służby Więziennej w postępowaniu o wpis 
na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.**************************************** 

ZNIŻKA DLA EMERYTA SW
W OŚRODKACH MON .Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Włodarski 
podpisał porozumienie z Kwatermistrzem Wojska Polskiego,
dotyczące możliwości korzystania przez naszych emerytów
z wczasów w ośrodkach wojskowych w takiej samej cenie, 
jaka jest podana w ofercie

"MON - DLA EMERYTÓW WOJSKOWYCH". 

Szczegóły:  www.rewita.pl.*******************************************

 


 
 

 
 

Zniżka dla członków Związku
w Ośrodku ”ZIMOWIT” w Wiśle.

W dniu 18 lutego br. w Katowicach podpisano Porozumienie pomiędzy
Zarządem Okręgowym NSZZFiPW a Zarządem Głównym KZEiR SW.
Strony ustaliły, że członkowie naszego Związku oraz ich rodziny 
uprawnione do korzystania z funduszu socjalnego emerytów i rencistów SW

(Rozporządzenie MS z 31.08.2006 z późn. zmianami z 19.05.2008r.) 
będą mogły korzystać z 7% rabatu od obowiązującej stawki w danym czasie.
Warunkiem skorzystania z rabatu, oprócz innych dokumentów, 
jest ważna legitymacja członkowska Koła Terenowego KZEiR SW.


 

Źródło:    

http://kzeirsw.pl/main.php?func=print_story&sid=337

Dodaj komentarz do tej strony:
Twoje imię:
Twoja wiadomość:

 
  Naszą stronę internetową przeglądał : 31225 odwiedzający  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=